Maritime Main


Maritime kurs

Under denne kategorien finner du kurs som er rettet mot personell som har sitt arbeid i skipsfarten og den maritime næringen.

Vi har kursene du trenger for å arbeide på offshore service fartøyer, fiskebåter, ferger, flyterigger etc.

Alle våre kurs blir gjennomført i henhold til nasjonale og internasjonale standarder som STCW, Norsk olje og gass og Telenor Maritime.

Er du i tvil om hvilket kurs du trenger kan du kontakte vår kurskoordinator på e-post eller telefon.
Grunnleggende sikkerhetsopplæring er obligatorisk for de som ønsker å arbeide om bord på et fartøy.

  

Tilbake