Loading...
Hjem2022-09-30T21:13:16+02:00

Ofte kjøpte kurs

Helikopterevakuering (HUET)

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip, med e-læring

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling, med e-læring

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiser, med e-læring

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon NOG

Nyheter

Ship Security Officer

Ship Security Officer Vi tilbyr kurset Ship Security Officer kombinert med e-læring og 1 dag praksis. Kurset er for sjøfolk som skal [...]

GSK repetisjon med e-læring

GSK repetisjon med e-læring ASK Safety tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjonskurs iht. Offshore Norge med e-læring. Kurset er for alle som skal oppholde [...]

Beredskapsledelse

Kurs i beredskapsledelse ASK Safety tilbyr kurs i beredskapsledelse for personell som inngår i en beredskapsledelse-funksjon offshore. Våre [...]

Se alle innlegg

Kurs fra ASK eLearning

ASK eLearning er vårt søsterselskap som utvikler og tilbyr digital læring til en rekke ulike næringer. Porteføljen deres består av e-læringskurs både med og uten praktisk trening. Blant annet er det ASK eLearning som har utviklet e-læringsmodulene til våre kombikurs. Nedenfor ser du et utvalg av porteføljen deres.

Sikringsbevissthet (6-2)

Dekksoffiser klasse 6 (D6)

Maritime Cyber Security Awareness

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH)

Se alle e-læringskurs her

Viderefører midlertidig ordning for fornyelse av norske kompetanse- og ferdighetssertifikat

I forbindelse med COVID-19 pandemien besluttet Sjøfartsdirektoratet at sjøfolk som skulle fornye sine norske kompetanse- og ferdighetssertifikat inntil videre kunne gjøre dette ved å gjennomføre den teoretiske delen av de pålagte oppdateringskursene som e-læring. 29.03.22 besluttet Sjøfartsdirektoratet å videreføre denne midlertidige ordningen. Les mer om dette her. 

Ved å fornye sertifikatene på denne måten får man en utvidet gyldighet inntil 30 måneder. Innen utløpsdato må vedkommende ta et fullverdig oppdateringskurs. Denne ordningen er ment som en nødløsning, og alle som kan fornye sine sertifikater på ordinær måte må gjøre det.

Se kursene dette gjelder
Go to Top