Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

  • 17
    Jun
    5 days, Mon 8:30 AM - Fri 3:45 PM
    • kr20,860.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe: 
Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy.

Innhold: 
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Krav til forkunnskap:

Det er påkrevd at deltager behersker norsk skriftlig og muntlig for å kunne delta på kurset

 

VI TILBYR OGSÅ DETTE KURSET KOMBINERT MED E-LÆRING. SE LINK; 

Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4, med e-læring - ASK Safety (ask-safety.net)

Information in English

Basic Safety Training STCW

Target group:
Mandatory course for seafarers who are to serve on board vessels.

Contents:
Personal survival techniques
Fire prevention and fire fighting
Elementary first aid
Personal safety and social responsibilities

The teaching is based on lectures, demonstrations and practical exercises.

Prerequisite:

It is required that participant is able to read, write and communicate in Norwegian