Førstehjelp repetisjon OFA101

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som skal kunne fungere som medlemmer av et førstehjelpslag

Innhold:
Introduksjon til førstehjelp
Luftveier og pustefunksjon (A+B)
Sirkulasjonssvikt (C), brudd og væskebehandling
Bevissthetsnivå (D) og akuttmedisinske tilstander
Hjerte- og lungeredning (HLR)
Hypotermi, brannskader, etse- og elektriske-skader
Traumepasient – hode-, nakke- og ryggskade (ABCDE)

Krav til forkunnskap:
Førstehjelp grunnkurs eller medisinsk førstehjelp i henhold til STCW tabell A-VI/4-1.

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

Information in English

Basic First aid refresher

Target group:
Personnel who are to function as members of a first-aid team.

Content:
Introduction to first aid
Airways and breathing (A+B)
Circulatory failure (C), fractures and fluid therapy
Level of consciousness (D) and acute medical conditions
Cardiopulmonary resuscitation (CPR)
Hypothermia, burns, caustic injuries and electric shock
Trauma patients – head, neck and back injuries (ABCDE)

Prerequisite:
First aid basic or Medical First aid according to STCW table A-VI/4-1

Refresher frequency:
24 months