Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon for beredskapspersonell NOG

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 06
  Oct
  1 day, Thu 8:30 AM - Thu 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 14
  Oct
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 28
  Oct
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 04
  Nov
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 18
  Nov
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 25
  Nov
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 09
  Dec
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
 • 16
  Dec
  1 day, Fri 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 9,100.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Sokkelarbeidende personell i beredskapsfunksjon

Innhold:
Introduksjon
HMS - kultur og atferd
Sjøredning
Helikopterevakuering

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs eller tilsvarende likeverdig kompetanse.

Aktivt medlem i et av følgende beredskapslag:
Helicopter Landing Officer (HLO) eller Søk & redningslag (tidligere brannlag).

 

Information in English

Basic Safety and Emergency refresher course for Emergency Personnel

Target group: 
Offshore personnel with emergency role

Content: 
Introduction
HSE – Culture and behaviour
Sea Rescue
Helicopter evacuation

Prerequisite: 
Basic Safety and Emergency Training course or equivalent competence.

Active member of either Helicopter Landing Officer team (HLO) or Search & rescue team (former fire team).