Helicopter Landing Officer (HLO) repetisjon

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som utøver helikopterdekk-mannskapsfunksjon.

Innhold:
Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
Farlig gods
Flydrivstoff
Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk
Brannpraksis
Verneutstyr

Krav til forkunnskap:
HLO grunnkurs

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

 

Information in English

Helicopter Landing Officer (HLO) refresher

Target group:
Personnel who are to exercise the helideck crew function.

Content:
Weather reporting, communication and routines
Dangerous goods
Aviation fuel
Emergencies and normal operations on the helideck
Fire-fighting practice
Protective equipment (for personnel who must have this competence)

Prerequisite:
HLO Basic course

Refresher frequency:
24 months