HLO og Søk & redning repetisjon, kombikurs

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Kombinert kurs for medlemmer av Søk- og redningslag og helikopterdekkmannskap

Innhold:
Beredskap/organisering
Innsats ved søk og redning
Awareness training
Farlig last
Værrapportering, kommunikasjon og rutiner
Farlig gods
Flydrivstoff
Beredskapssituasjoner og normale operasjoner på helikopterdekk
Brannpraksis
Verneutstyr
Bruk av slukkemidler
Søk og redning

Krav til forkunnskap:
HLO grunnkurs
Søk og redningslag grunnkurs.

Deltakere på Norsk olje og gass søk og redningslag grunnkurs eller søk og redningslag repetisjonskurs skal fremlegge dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester (kondisjonskrav og styrkekrav) er bestått ihht. veileder fra Norsk olje og gass.