Kondisjon- og styrketest ifm. Søk og redningslagskurs

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 06
  Jun
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 20
  Jun
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 17
  Aug
  30 minutes, Thu 8:30 AM - Thu 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 26
  Sep
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 04
  Oct
  30 minutes, Wed 8:30 AM - Wed 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 17
  Oct
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 07
  Nov
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 21
  Nov
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 05
  Dec
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
 • 19
  Dec
  30 minutes, Tue 8:30 AM - Tue 9:00 AM
  • Kr 2,100.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Innsatspersonell med røykdykkerfunksjon må ha nødvendig kondisjon og styrke for å kunne gjennomføre oppgavene som røykdykker. Dette skal dokumenteres med bestått test av kondisjon og styrke.

Innhold:
Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass veileder pkt 7.1.3.1

Krav til forkunnskap:
Gyldig helseerklæring som bekrefter at en er i stand til å ta funksjonstest for røykdykker


Information in English

Target group:
Emergency personnel with a smoke diver function must have the necessary fitness and strength to be able to complete the tasks as a smoke diver. This must be documented with a passed test of fitness and strength.

Content:
Fitness test alt. 1 according to Norwegian Oil and Gas Guidance section 7.1.3.1

Prerequisite:
Valid documentation of medical examination that confirmes one is capable of attending the physical test.