Liten MOB-båt repetisjon uten mørkekjøring OSE114

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som utøver mannskaps-funksjon på MOB-båt 

Innhold:
MOB-båt teknisk
Manøvrering
Navigasjon
Kommunikasjon
Søk og redning

Krav til forkunnskap:
MOB-båt grunnkurs eller Hurtiggående MOB-båt i henhold til STCW tabell A-VI/2-2

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

 

Information in English

MOB boat refresher without night operations

Target group:
Personnel functioning as crew on a MOB boat.

Content:
Technical aspects of an MOB boat
Manoeuvring
Navigation
Communication
Search and rescue

Prerequisite:
MOB boat basic or Fast rescue boat according to STCW table A-VI/2-2

Refresher frequency:
24 months