Livbåtfører Konvensjonell grunnkurs OSE135

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 17
  Oct
  4 days, Tue 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr15,015.00 incl.
 • 07
  Nov
  4 days, Tue 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr15,015.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal kunne utøve livbåtførerfunksjon

Innhold:
Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner
Grunnleggende innføring livbåt
Mønstring, klargjøring og evakuering
Alternative evakueringsmidler

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs
VHF/SRC sertifikat

Information in English

Basic lifeboat coxswain conventional course

Target group:
Personnel exercising the lifeboat coxswain function

Content:
Organisation of emergency response, the chain of command and crisis reactions
Basic introduction to the lifeboat
Mustering, making ready and evacuating
Alternative means of evacuation

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness
VHF/SRC certificate