Livbåtfører Konvensjonell repetisjon NOG OSE135

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

  • 07
    Oct
    1 day, Fri 9:00 AM - Fri 3:45 PM
    • Kr 7,700.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som utøver livbåtførerfunksjon

Innhold:
Mønstring, klargjøring og evakuering

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs
Livbåtfører grunnkurs eller Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter i henhold til STCW tabell A-VI/2-1

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

Information in English

Lifeboat coxswain conventional refresher course

Target group:
Personnel exercising the lifeboat coxswain function

Content:
Mustering, making ready and evacuating

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness course.
Basic lifeboat coxswain course or Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats according to STCW table AVI/2-1 

Refresher frequency:
24 months