Mørkekjøring Liten MOB-båt

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som tidligere har utført MOB-kurs uten mørkekjøring

Krav til forkunnskap:
Liten MOB-båt grunnkurs/repetisjon

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

Information in English

Night operations MOB boat

Target group:
Personnel who has attended MOB boat course without night operations

Prerequisite:
MOB boat basic or refresher

Refresher frequency:
24 months