Oppgradering fra STCW til NOG Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 05
  Oct
  2 days, Wed 8:30 AM - Thu 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 13
  Oct
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 27
  Oct
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 03
  Nov
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 17
  Nov
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 24
  Nov
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 08
  Dec
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
 • 15
  Dec
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • Kr 11,600.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel

Innhold:
Risikoforståelse og barrierer
Førstehjelp
Helikopterevakuering
Brannvern
Evakueringsmidler
Bruk av redningsdrakt i sjø

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs STCW

 

Information in English

Additional training from Basic Safety Training STCW to Basic safety and emergency preparedness NOG

Target group:
Everyone due to stay on facilities on the Norwegian continental shelf

Content:
Risk understanding and barriers
First aid
Helicopter evacuation
Fire-fighting
Means of evacuation
Using a survival suit in the sea

Prerequisite:
Basic Safety Training STCW