Søk og redningslag grunnkurs OFI100

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

  • 04
    Mar
    5 days, Mon 9:00 AM - Fri 3:45 PM
    • kr22,155.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal kunne fungere som medlemmer av et søk og redningslag.

Innhold:
Organisering av beredskap
Brann- og slukkemiddelteori
Bruk av slukkemidler
Fysiologi
Verneutstyr
Søk og redning

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs
Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester er bestått (kondisjonstest og styrkekrav).

Information in English

Basic search and rescue 

Target group:
Personnel who are to function as members of a search and rescue team

Content:
Organisation of emergency response
Fire and extinguishing agent theory
Use of extinguishing agents
Physiology
Protective equipment
Search and rescue

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness course.
Personnel with a smoke diver function in the search and rescue team must submit valid documentation that the medical examination and physical tests (fitness test and strength requirements) have been conducted