Grunnleggende sikkerhetsopplæring repetisjon

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 12
  Oct
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 16
  Nov
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 18
  Dec
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 04
  Jan
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 18
  Jan
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 01
  Feb
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 22
  Feb
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 05
  Mar
  2 days, Tue 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
 • 21
  Mar
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,900.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle som skal oppholde seg på innretninger på norsk kontinentalsokkel

Innhold:
Risikoforståelse og barrierer
Førstehjelp
Helikopterevakuering 
Brannvern 
Evakueringsmidler 
Bruk av redningsdrakt i sjø

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs NOG eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Sertifisert maritimt personell som har gjennomført HUET i løpet av de siste 60 måneder trenger ikke gjennomføre dette, men kursbevis vil bli tilbakedatert til dato for gjennomført HUET.

Repetisjonsfrekvens:
48 måneder.
Personell som ikke har gjennomført repetisjonskurs innen 4 år må gjøre dette før utreise.
Personell som ved utreise ikke har gjennomført repetisjonskurs i løpet av siste 8 år, må gjennomføre nytt Grunnleggende sikkerhetskurs.

 

Information in English

Basic safety and emergency preparedness refresher course

Target group:
Everyone due to stay on facilities on the Norwegian continental shelf

Content:
Risk understanding and barriers
First aid
Helicopter evacuation
Fire fighting
Means of evacuation
Using a survival suit in the sea

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness NOG or Basic Safety Training STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Refresher frequency:
The training must be repeated every 48th month by everyone due to stay on facilities on the NCS. Personnel who have not completed the Basic safety refresher course within the past four years must take the refresher course before travelling offshore. Personnel who have not completed the Basic safety refresher course in the past eight years before travelling offshore must repeat the Basic safety and emergency preparedness course.