Søk og redningslag repetisjon OFI100

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 13
  Mar
  2 days, Wed 8:30 AM - Thu 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 04
  Apr
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 18
  Apr
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 25
  Apr
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 15
  May
  2 days, Wed 8:30 AM - Thu 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 29
  May
  2 days, Wed 8:30 AM - Thu 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 12
  Jun
  2 days, Wed 8:30 AM - Thu 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
 • 27
  Jun
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 11:30 AM
  • kr13,090.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som er medlemmer av søk og redningslag

Innhold:
Bruk av slukkemidler
Verneutstyr
Søk og redning

Krav til forkunnskap:
Søk og redningslag grunnkurs eller Brannslukningsledelse i henhold til STCW tabell AVI/3.

Personell som har røykdykkerfunksjon i søk og redningslag skal framlegge gyldig dokumentasjon på at helseundersøkelse og fysiske tester er bestått (kondisjonstest og styrkekrav).

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

Information in English

Search and rescue refresher course

Target group:
Personnel who belong to a search and rescue team.

Content:
Use of extinguishing agents
Protective equipment
Search and rescue

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness course.

Personnel with a smoke diver function in the search and rescue team must submit valid documentation that the medical examination and physical tests (fitness test and strength requirements) have been conducted.

Refresher frequency:
24 months