Sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 22
  Jan
  5 days, Mon 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr19,900.00 incl. Tax
 • 17
  Jun
  5 days, Mon 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr19,900.00 incl. Tax
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske fra norsk båt/fartøy uansett størrelse.

Innhold:
Nødsituasjoner, evakuering
Personlig redningsutstyr
Brannhindring og brannslokking
Elementær førstehjelp
Hindring av marin forurensing og av ulykker om bord

Krav til forkunnskap:

Det er påkrevd at deltager behersker norsk skriftlig og muntlig for å kunne delta på kurset

Information in English

Basic safety training for fishing vessel personnel

Target group:
All fishermen engaged in commercial fishing of Norwegian boat/vessel regardless of size.

Content:
Personal survival techniques
Fire prevention and firefighting
Emergency procedures
Elementary first aid
Prevention of marine pollution
Prevention of shipboard accidents

Prerequisite:

It is required that participant is able to read, write and communicate in Norwegian