Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 12
  Oct
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 12 Oct 08:30 - Wed 12 Oct 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Wed 12 Oct 08:30 - Wed 12 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,300.00
 • 04
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 04 Nov 08:30 - Fri 04 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 04 Nov 08:30 - Fri 04 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,300.00
 • 21
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 21 Nov 08:30 - Mon 21 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Mon 21 Nov 08:30 - Mon 21 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,300.00
 • 22
  Dec
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 22 Dec 08:30 - Thu 22 Dec 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Thu 22 Dec 08:30 - Thu 22 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,300.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy

Innhold:
Passasjerhåndtering
Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
Krisehåndtering og menneskelig adferd
Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Krav til forkunnskap:
Det anbefales gjennomført Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F