Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 07
  Jun
  E-læring i kombinasjon med praksis. E-læring må fullføres før praksisdag
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Tue 07 Jun 08:15 - Tue 07 Jun 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Tue 07 Jun 08:15 - Tue 07 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,300.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy

Innhold:
Passasjerhåndtering
Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
Krisehåndtering og menneskelig adferd
Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Krav til forkunnskap:
Det anbefales gjennomført Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F