Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 09
  Jun
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 09 Jun 08:30 - Fri 09 Jun 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 09 Jun 08:30 - Fri 09 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 22
  Jun
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 22 Jun 08:30 - Thu 22 Jun 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Thu 22 Jun 08:30 - Thu 22 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 07
  Jul
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 07 Jul 08:30 - Fri 07 Jul 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 07 Jul 08:30 - Fri 07 Jul 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 11
  Aug
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 11 Aug 08:30 - Fri 11 Aug 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 11 Aug 08:30 - Fri 11 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 24
  Aug
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 24 Aug 08:30 - Thu 24 Aug 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Thu 24 Aug 08:30 - Thu 24 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 29
  Sep
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 29 Sep 08:30 - Fri 29 Sep 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 29 Sep 08:30 - Fri 29 Sep 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 11
  Oct
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 11 Oct 08:30 - Wed 11 Oct 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Wed 11 Oct 08:30 - Wed 11 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 01
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 01 Nov 08:30 - Wed 01 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Wed 01 Nov 08:30 - Wed 01 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 17
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 17 Nov 08:30 - Fri 17 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 17 Nov 08:30 - Fri 17 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 30
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 30 Nov 08:30 - Thu 30 Nov 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Thu 30 Nov 08:30 - Thu 30 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 21
  Dec
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 21 Dec 08:30 - Thu 21 Dec 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Thu 21 Dec 08:30 - Thu 21 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy

Innhold:
Passasjerhåndtering
Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
Krisehåndtering og menneskelig adferd
Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Krav til forkunnskap:
Det anbefales gjennomført Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F

Det er påkrevd at deltager behersker norsk skriftlig og muntlig for å kunne delta på kurset