Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 14
  Apr
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 14 Apr 08:30 - Fri 14 Apr 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 14 Apr 08:30 - Fri 14 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 28
  Apr
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 28 Apr 08:30 - Fri 28 Apr 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 28 Apr 08:30 - Fri 28 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 10
  May
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 10 May 08:30 - Wed 10 May 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Wed 10 May 08:30 - Wed 10 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 26
  May
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 26 May 08:30 - Fri 26 May 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 26 May 08:30 - Fri 26 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
 • 09
  Jun
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 09 Jun 08:30 - Fri 09 Jun 15:45
  Ålesund
  Praksis
  Fri 09 Jun 08:30 - Fri 09 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 5,565.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy

Innhold:
Passasjerhåndtering
Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
Krisehåndtering og menneskelig adferd
Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Krav til forkunnskap:
Det anbefales gjennomført Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F