Oppgradering fra STCW til Grunnleggende sikkerhetsopplæring iht. Offshore Norge, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe: 
Sjøfolk som skal jobbe på innretning på norsk kontinentalsokkel 

Krav til forkunnskap: 
Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW