Tilleggskurs norsk kontinentalsokkel - Redningsstrømpe

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Tilleggskurs - Redningsstrømpe for norsk kontinentalsokkel 

Dette er et krav for personell som har fullført OPITO sikkerhetskurs i et av Nordsjølandene og skal reise ut på norsk sokkel