Taktisk beredskapsledelse (2.Linje)

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Beredskapsleder eller personer med lederansvar i beredskapsorganisasjon på land og deres stedfortredere.