Ammoniakk som kjølemedium i fryseanlegg på fiskefartøy

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Lær om ammoniakk i fryseanlegg om bord og hvordan besetningen kan behandle denne på en sikker måte. Fokus er virkemåte, utstyr, tiltak ved utslipp, førstehjelp m.m.

Ingen planlagte kurs

  • Elearning
    Complete online at your own pace (Self-paced)
    • Kr 3,450.00
 

Description

Målgruppe: 
Besetningen om bord fiskefartøy som har fryseanlegg med ammoniakk som kjølemedium.

Innhold:
Introduksjon 
Grunnleggende informasjon om ammoniakk 
Ammoniakk om bord 
Utilsiktede utslipp 
Avslutning, avsluttende test  

Krav til forkunnskap: 
Ingen

Dette kurset tilbys som e-læring og er utviklet i samarbeid med Teknotherm. 

Vi tilbyr også praktiske øvelser om bord i fartøy. Her øves det på forskjellige scenario i forbindelse med ammoniakklekkasje om bord, der bl.a. sikkerhet, kommunikasjon, samhandling, verneutstyr og førstehjelp blir gjennomgått. 

Er fartøyet forsikret i Granne (tidl. Møretrygd) vil de dekke kostnadene for øvelsesdagen om bord og man får rabatt på e-læringskurset.

Vi tilbyr kurset på norsk og engelsk.

Ta kontakt med post@ask-elearning.net for mer informasjon om øvelser.