Maritime batterisystemer

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Kurset tilfredsstiller Sjøfartsdirektoratets krav til opplæring gitt i forskrift 1. januar 2005 nr. 8 om arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for de som har sitt arbeid om bord på skip § 2-6 og rundskriv datert 26.01.2022

Ingen planlagte kurs

  • Elearning
    Complete online at your own pace (Self-paced)
    • Kr 5,200.00
 

Description

Målgruppe:
Mannskap om bord på fartøy med batterianlegg

Innhold:
Her får du kunnskap innen batterikjemi, -oppbygging, -helse, -systemer og farer knyttet til batteri. Formålet med kurset er at mannskap om bord får kunnskap om emner knyttet til batterier. Kurset tar blant annet for seg:

Batterier og elektrifisering av maritime fartøy.

Denne delen tar for seg alt om batteriers oppbygging, kjemier, helse, vedlikehold og tilhørende systemer, men også informasjon og krav rundt elektrifiseringen av maritime fartøy.

Brann og andre farer.

Farer knyttet til batterier, årsaker som kan føre til uønskede hendelser, brann, gassutvikling og TR, brannslukking og håndtering av hendelser.

Situasjonsbevissthet, beredskap og samhandling.

Her lærer en om begreper innen situasjonsbevissthet, tilgjengelige eksterne og interne ressurser samt samhandlinger mellom landbaserte mannskap og mannskapet om bord i fartøyet.

Ved å ta kurset får deltakeren kunnskap om å forholde seg til batterier og batteridrift på en god og sikker måte. En vil være godt forberedt og ha god kjennskap til hvilke farer og hendelser som kan oppstå, og kunne håndtere disse på en trygg måte.