Maritime Cyber Security Awareness

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Kurset gir en innføring i Maritime Cyber Security og er basert på IMOs krav om implementering av prosedyrer for håndtering av cyberrisiko i selskapenes sikkerhetsstyringssystem (paragraf 1.2.2. i ISM-koden).

Ingen planlagte kurs

  • Elearning
    Complete online at your own pace (Self-paced)
    • Kr 715.00
 

Description

Maritim nettsikkerhet-kurset øker kunnskapsnivået til ansatte om hvilke sikkerhetstrusler nettverkene deres står ovenfor, både på jobb og privat, risikoene ved sikkerhetsbrudd og effekten de kan ha både for selskapets og deres private nettsikkerhet.

Målgruppe:
Alt personell knyttet til organisasjoner som er underlagt IMO-forskrifter.

Innhold:
Hva er cybersikkerhet?
Hva står på spill?
Er du i faresonen?
E-postsvindel
Malware-programmer
Trådløse nettverk
Datainnbrudd
Sosiale medier
Generelle sikkerhetstiltak 

Kurset er interaktivt og består av tekst, bilder, spørsmål og avsluttende eksamen. Etter bestått eksamen vil en motta kursbevis.

Krav til forkunnskap:
Ingen