Hurtiggående MOB-båt grunnkurs STCW A-VI/2-2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 19
  Mar
  4 days, Tue 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr18,490.00 incl.
 • 15
  Apr
  4 days, Mon 8:30 AM - Thu 3:45 PM
  • kr18,490.00 incl.
 • 13
  May
  4 days, Mon 8:30 AM - Thu 3:45 PM
  • kr18,490.00 incl.
 • 04
  Jun
  4 days, Tue 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr18,490.00 incl.
 • 02
  Jul
  4 days, Tue 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr18,490.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Førere av hurtiggående mann-over-bord-båt

Innhold:
Ha forståelse av hurtiggående mann-over-bord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.
Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper.
Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt under utsetting og berging.
Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt etter utsetting.
Betjene motor.

Krav til forkunnskap:
Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB STCW A-VI/2-1

Information in English

Fast rescue boats

Target group:
Operators of rescue boats

Content:
Understanding the construction, maintenance, repair and outfitting of fast rescue boats
Take charge of the launching equipment during launching and recovery
Take charge of a rescue boat during launching and recovery and after launching
Operate the engine

Prerequisite:
Survival craft and Rescue boats other than fast rescue boats STCW A-VI/2-1