Hurtiggående MOB-båt oppdatering STCW A-VI/2-2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 28
  Sep
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
  Event is fullJoin waiting list
 • 16
  Oct
  2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
 • 19
  Oct
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
  Event is fullJoin waiting list
 • 31
  Oct
  2 days, Tue 8:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
 • 09
  Nov
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
 • 23
  Nov
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
 • 07
  Dec
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
 • 21
  Dec
  2 days, Thu 8:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr11,550.00 incl.
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Førere av hurtiggående mann-over-bord-båt

Innhold:
Ha forståelse av hurtiggående mann-over-bord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning.
Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper.
Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt under utsetting og berging.
Ta kommandoen over en hurtiggående mann-over-bord-båt etter utsetting.
Betjene motor.

Krav til forkunnskap:
Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB-båter STCW A-VI/2-Hurtiggående MOB-båt STCW A-VI/2-2

Tidligere gjennomført kurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Ved utgått HMOB-kompetanse må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for HMOB.

 

Information in English

Fast rescue boats refresher

Target group:
Operators of rescue boats

Content:
Understanding the construction, maintenance, repair and outfitting of fast rescue boats
Take charge of the launching equipment during launching and recovery
Take charge of a rescue boat during launching and recovery and after launching
Operate the engine

Prerequisite:
Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats, STCW A-VI/2-1
Fast rescue boats, STCW A-VI/2-2

Previously completed safety course must not be older than 5 years.
If so, a minimum of 12 months’ sailing time with a valid course or certificate of competency for Fast rescue boats in the last 5 years must be documented.