Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/2-1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Førere av redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter 

Innhold:
Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord- båt under og etter utsetting
Betjene motor på redningsfarkost
Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet
Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjons- og signalutstyr og lys- og røyksignaler
Gi førstehjelp til overlevende

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Information in English

Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Target group:
Operators of survival craft and rescue boats other than fast rescue boats

Content:
Take charge of a survival craft or rescue boat during and after launch
Operate a survival craft engine
Manage survivors and survival craft after abandoning ship
Use locating devices, including communication and signalling apparatus and pyrotechnics
Apply first aid to survivors

Prerequisite:
Basic Safety Training STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4