Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer STCW A-VI/2-1, 3, 4-1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, maskin

Innhold:
Redningsfarkoster
Brannledelse
Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

VI TILBYR OGSÅ DETTE KURSET KOMBINERT MED E-LÆRING. SE LINK; 

Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiser med e-læring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1 - ASK Safety (ask-safety.net)

 

Information in English

Advanced Safety Training refresher for engine officers

Target group:
Ship officers, engine

Content:

Survival craft and rescue boats
Advanced fire fighting
Medical first aid

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Traing, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1

Previously completed safety course must not be older than 5 years. If the course/certificate has expired, a 12-month sailing time with a valid course or certificate must be documented.