Videregående sikkerhetsopplæring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Skipspersonell som skal søke ut kompetansesertifikat som dekks- eller maskinoffiser.

Innhold:
Redningsfarkoster
Brannledelse
Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4

VI TILBYR OGSÅ DETTE KURSET KOMBINERT MED E-LÆRING. SE LINK;

Videregående sikkerhetsopplæring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, med e-læring - ASK Safety (ask-safety.net)

Information in English

Advanced Safety Training

Target group:
Ship personnel who must apply for a competency certificate as a deck - or engine officer.

Content:
Survival craft and rescue boats
Advanced fire fighting
Medical first aid

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4