Helikopterevakuering - HUET

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 07
  Mar
  1 day, Thu 9:30 AM - Thu 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 18
  Mar
  1 day, Mon 9:30 AM - Mon 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 03
  Apr
  1 day, Wed 9:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 16
  Apr
  1 day, Tue 9:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 24
  Apr
  1 day, Wed 9:30 AM - Wed 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 03
  May
  1 day, Fri 9:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 07
  May
  1 day, Tue 9:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
  Event is fullJoin waiting list
 • 23
  May
  1 day, Thu 9:30 AM - Thu 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 07
  Jun
  1 day, Fri 9:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 18
  Jun
  1 day, Tue 9:30 AM - Tue 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 • 28
  Jun
  1 day, Fri 9:30 AM - Fri 3:45 PM
  • kr8,490.00 incl.
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal benytte helikopter som transportmiddel i forbindelse med arbeid på fartøy eller plattform/rigg.

Innhold:
Helikoptersikkerhet, plassering og bruk av nødutstyr
Demonstrere korrekt oppførsel av forberedt/kontrollert og ukontrollert nødlanding på sjøen
Faresituasjoner ved nødlanding på sjøen
Riktig bruk av EBS (Emergency Breathing System) over og under havoverflaten
Evakuering av et helikopter over og under havoverflaten
Evakuering fra helikopter til redningsflåte
Forberede helikopterets redningsflåte og nødutstyr

Krav til forkunnskap:
Ingen

Repetisjonsfrekvens:
60 måneder

Information in English

Helicopter Underwater Escape Training (HUET)

Target group:
Personnel who are to use a helicopter as a means of transport in connection with work on a vessel or platform/rig.

Content:
Helicopter safety, positioning and use of emergency equipment
Demonstrate correct behaviour of prepared/controlled and uncontrolled emergency landing at sea
Critical situations during emergency landing at sea
Proper use of EBS (Emergency Breathing System) above and below sea level
Evacuation of a helicopter above and below sea level
Evacuation from helicopter to life raft
Prepare the helicopter's life raft and emergency equipment

Prerequisite:
None

Refresher frequency:
60 months