Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som skal arbeide om bord på passasjerfartøy

Innhold:
Passasjerhåndtering
Sikkerhetstrening for mannskap i passasjerområder
Krisehåndtering og menneskelig adferd
Passasjersikkerhet, sikring av last og skipsåpninger

Krav til forkunnskap:
Det anbefales gjennomført Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 eller Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW - F

Det er påkrevd at deltager behersker norsk skriftlig og muntlig for å kunne delta på kurset

VI TILBYR OGSÅ DETTE KURSET KOMBINERT MED E-LÆRING. SE LINK;

Passasjer- og krisehåndtering STCW A-V/2, med e-læring - ASK Safety (ask-safety.net)

Information in English

Crisis management and human behaviour, including crowd management

Target group:
Personell to work on board passenger ships

Content:
Organize shipboard emergency procedures
Optimize the use of resources
Control response to emergencies
Control passengers and other personnel during emergency situations
Establish and maintain effective communications

Prerequisite:
It is recommended that the participant has attended Basic Safety Training STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 or Basic safety training for fishing vessel personnel STCW - F

It is required that participant is able to read, write and communicate in Norwegian