Ship Security Officer (SSO) STCW A-VI/5

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Dette kurset tilbyr vi nå kun som e-læringskurs. For bestilling eller informasjon om kurset, ta kontakt med post@ask-elearning.net

Målgruppe:
Sjøfolk som skal være sikkerhets- og terrorberedskapsoffiser om bord

Innhold:
Maritim sikkerhetspolitikk
Sikkerhetsansvar, -trening og administrasjon
Skipets sikkerhetsvurdering, -plan og -nivåer
Sikringsutstyr
Trussel-identifisering, gjenkjennelse og respons
Beredskap, øvelse og trening

Krav til forkunnskap
For å delta på kurset og få utstedt ferdighetssertifikat må kandidaten dokumentere minimum 12 måneders fartstid som offiser på ISPS-fartøy.

Information in English

Ship Security Officer (SSO)

Target group:
Personnel to be security officer on board

Content:
Implementation of a ship security plan
Assess security risk, threat and vulnerability
Inspections of the ship to ensure that appropriate security measures are implemented and maintained
Security equipment and systems 
Encourage security awareness and vigilance

Prerequisite:
In order to participate and have the certificate of competence issued, one must document a minimum of 12-months' seagoing service as an officer at ISPS vessel.