Sikringsbevissthet for personell med særskilte sikringsplikter STCW A-VI/6-2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som har særskilte plikter iht. skipets/innretningens sikkerhets- og terrorberedskapsplan. 

Innhold:
Opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan
Identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler
Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet
Korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer

Krav til forkunnskaper:
Ingen

Varighet:
1 dag