Sikringsbevissthet for personell uten særskilte plikter STCW A-VI/6-1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Minimumskrav for alle sjøfolk på fartøy eller innretninger som har sikkerhets- og terrorberedskapsplan

Innhold:
Bidra til styrkingen av maritim sikkerhet ved større bevisstgjøring
Identifikasjon av sikkerhetstrusler
Forståelse av behovet for og metodene for å opprettholde sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet

Krav til forkunnskap:
Ingen


Information in English

Target group:
Minimum requirements for all seafarers on vessels or facilities that have a security and terrorist preparedness plan

Contents:
Contribute to the strengthening of maritime safety through greater awareness Identification of security threats Understanding the need for and methods for maintaining safety awareness and vigilance

Prerequisites:
None