Medisinsk behandling STCW A-VI/4-2

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Ingen planlagte kurs

 

Description

Målgruppe:
Sjøfolk som skal ha ansvar for medisinsk behandling om bord.

Innhold:
Medisinsk behandling av syke og skadde mens de er om bord
Deltagelse i samordnet prosess for medisinsk bistand til skip
Praktiske øvelser og medisinsk behandling

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Medisinsk førstehjelp, STCW A-VI/4-1

Information in English

Medical care

Target group:
Seafarers who will be responsible for medical treatment on board

Content:
Provide medical care to the sick and injured while they remain on board
Participate in coordinated schemes for medical assistance to ships

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Medical first aid, STCW table A-VI/4-1