G11 Stropp og anhuker inkl. Modul 1.1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter løfteredskap.

Innhold:
Modul 1.1. – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Lover og forskrifter
Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
Konstruksjon og virkemåte
Løfteredskap
Kontroll og ettersyn
Godshåndtering
Arbeidsmiljø
Farlig gods
Avsluttende teoretisk prøve

Krav til forkunnskap:
Ingen