G11 Stropp og anhuker inkl. Modul 1.1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

  • 12
    Jun
    2 days, Mon 8:30 AM - Tue 3:45 PM
    • Kr 6,900.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter løfteredskap.

Innhold:
Modul 1.1. – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Lover og forskrifter
Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
Konstruksjon og virkemåte
Løfteredskap
Kontroll og ettersyn
Godshåndtering
Arbeidsmiljø
Farlig gods
Avsluttende teoretisk prøve

Krav til forkunnskap:
Ingen