G4 Bro- og traverskran grunnkurs

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som skal håndtere traverskran på oljeinnretninger eller landbasert industri. 

Innhold:
Innledning med krav til fører
Bruksområder for traverskraner
Ulykker med bro- og traverskraner
Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
Sikkerhetsbrytere
Sertifisering/dokumentasjon
Kontroll og vedlikehold
Hovedkomponenter
Kontrollpunkter
Overlastsikkerhetsutstyr
Praktisk bruk av løfteredskap
Kjøreteknikk

Krav til forkunnskap:
Modul 1.1 - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
G 11 Stropp og anhuker