G11 Stropp og anhuker og G20 Hydraulisk kran, kombikurs

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Fører av G-20 kran.

Innhold:
Lover og forskrifter
Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
Konstruksjon og virkemåte
Løfteredskap
Kontroll og ettersyn
Godshåndtering
Arbeidsmiljø
Farlig gods
Definisjoner
Bruksområder for kran
Ulykker med kran
Regelverk, standarder
Krav til kranfører
Oppbygning, konstruksjon, montering, bomkonstruksjoner
Elektrisk, hydraulisk, mekanikk
Lastediagram
Sikkerhets-/overkastutstyr
Vinsj, ståltau og blokk
Kontroll og vedlikehold
Sertifisering, dokumentasjon
Sikker bruk av kran
Stabilitet
Arbeidsoppgaver
Eksamen

Krav til forkunnskap:
Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Pris:

Lunsj er ikke inkludert i kursavgiften.