Company Security Officer (CSO) ISPS

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

  • 03
    Oct
    2 days, Mon 8:15 AM - Tue 3:45 PM
    • Kr 8,400.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal være sikkerhetsoffiser for rederi/selskap.

Innhold:
Maritim sikkerhetspolitikk
Sikkerhetsansvar, -trening og administrasjon
Skipets sikkerhetsvurdering, -plan og -nivåer
Sikringsutstyr
Trussel-identifisering, gjenkjennelse og respons
Beredskap, øvelse og trening