Company Security Officer (CSO) ISPS

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som skal være sikkerhetsoffiser for rederi/selskap.

Innhold:
Maritim sikkerhetspolitikk
Sikkerhetsansvar, -trening og administrasjon
Skipets sikkerhetsvurdering, -plan og -nivåer
Sikringsutstyr
Trussel-identifisering, gjenkjennelse og respons
Beredskap, øvelse og trening