Company Security Officer (CSO) ISPS

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 02
  Feb
  2 days, Wed 8:15 AM - Thu 3:45 PM
  • Kr 8,400.00
 • 23
  Mar
  2 days, Wed 8:15 AM - Thu 3:45 PM
  • Kr 8,400.00
 • 24
  May
  2 days, Tue 8:15 AM - Wed 3:45 PM
  • Kr 8,400.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Company Security Officer på land (i rederiet / selskapet)

Innhold:

• Opprettholde og overvåke implementering av sikkerhetsplanen til et skip
• Vurdere sikkerhetsrisiko med hensyn til trussel og sårbarhet
• Foreta regelmessige inspeksjoner av skipet for å sikre at det gjennomføres
  og vedlikeholdes hensiktsmessige sikringstiltak
• Sørge for at sikkerhetsutstyr og -systemer, hvis det finnes, er skikkelig brukt, testet og kalibrert
• Oppfordre offiserer og mannskap til å utvise sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet

Varighet:
2 dager