Grunnleggende sikkerhetsopplæring STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 10
  Oct
  E-læring i kombinasjon med prakisis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 10 Oct 08:30 - Tue 11 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 10 Oct 08:30 - Tue 11 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 • 27
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 27 Oct 08:30 - Fri 28 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 27 Oct 08:30 - Fri 28 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 • 10
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 10 Nov 08:30 - Fri 11 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 10 Nov 08:30 - Fri 11 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 • 19
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 19 Dec 08:30 - Tue 20 Dec 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 19 Dec 08:30 - Tue 20 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 18,000.00
 

Description

Målgruppe: 
Obligatorisk kurs for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy.

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold: 
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp
Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Krav til forkunnskap:
Ingen

Information in English

Basic Safety Training STCW - blended course incl. e-learning

Target group:
Mandatory course for seafarers who are to serve on board vessels.

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (2 days) is carried out at the course center.

Contents:
Personal survival techniques
Fire prevention and fire fighting
Elementary first aid
Personal safety and social responsibilities

Prerequisite:
None