Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiser med e-læring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 07
  Jun
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 07 Jun 08:30 - Wed 07 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 07 Jun 08:30 - Wed 07 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 15
  Jun
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 15 Jun 08:30 - Thu 15 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 15 Jun 08:30 - Thu 15 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 26
  Jun
  E-læring må fullføres før praksis den 26/6
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Mon 26 Jun 08:30 - Mon 26 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 26 Jun 08:30 - Mon 26 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 06
  Jul
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 06 Jul 08:30 - Thu 06 Jul 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 06 Jul 08:30 - Thu 06 Jul 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 08
  Aug
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Tue 08 Aug 08:30 - Tue 08 Aug 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 08 Aug 08:30 - Tue 08 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 23
  Aug
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 23 Aug 08:30 - Wed 23 Aug 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 23 Aug 08:30 - Wed 23 Aug 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 21
  Sep
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 21 Sep 08:30 - Thu 21 Sep 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 21 Sep 08:30 - Thu 21 Sep 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 04
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 04 Oct 08:30 - Wed 04 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 04 Oct 08:30 - Wed 04 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 16
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Mon 16 Oct 08:30 - Mon 16 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 16 Oct 08:30 - Mon 16 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 01
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 01 Nov 08:30 - Wed 01 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 01 Nov 08:30 - Wed 01 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 13
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Mon 13 Nov 08:30 - Mon 13 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 13 Nov 08:30 - Mon 13 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 29
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 29 Nov 08:30 - Wed 29 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 29 Nov 08:30 - Wed 29 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
 • 14
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 14 Dec 08:30 - Thu 14 Dec 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 14 Dec 08:30 - Thu 14 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 11,970.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, maskin

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (1 dag) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Information in English

Advanced Safety Training refresher for engine officers – blended course incl. e-learning

Target group:
Ship officers, engine

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (1 day) is carried out at the course center.

Content:
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1

Previously completed safety course must not be older than 5 years. If the course/certificate has expired, a 12-month sailing time with a valid course or certificate must be documented.