Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 08
  Feb
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 08 Feb 08:30 - Thu 09 Feb 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 08 Feb 08:30 - Thu 09 Feb 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
  Event is fullJoin waiting list
 • 13
  Feb
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Mon 13 Feb 08:30 - Tue 14 Feb 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 13 Feb 08:30 - Tue 14 Feb 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
 • 01
  Mar
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 01 Mar 08:30 - Thu 02 Mar 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 01 Mar 08:30 - Thu 02 Mar 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
 • 30
  Mar
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 30 Mar 08:30 - Fri 31 Mar 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 30 Mar 08:30 - Fri 31 Mar 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
 • 13
  Apr
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Fosnavåg
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 13 Apr 09:00 - Fri 14 Apr 15:45
  Fosnavåg
  Praktiske øvelser
  Thu 13 Apr 09:00 - Fri 14 Apr 15:45
  Fosnavåg
  • Kr 20,895.00
 • 27
  Apr
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 27 Apr 08:30 - Fri 28 Apr 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 27 Apr 08:30 - Fri 28 Apr 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
 • 30
  May
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Tue 30 May 08:30 - Wed 31 May 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 30 May 08:30 - Wed 31 May 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
 • 15
  Jun
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 15 Jun 08:30 - Fri 16 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 15 Jun 08:30 - Fri 16 Jun 15:45
  Ålesund
  • Kr 19,215.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, dekk

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Information in English

Advanced Safety Training refresher for deck officers – blended course incl. e-learning

Target group:
Ship officers, deck

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (2 days) is carried out at the course center.

Content:
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid
A-VI/4-2 Medical care

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Previously completed safety course must not be older than 5 years. If the course/certificate has expired, a 12-month sailing time with a valid course or certificate must be documented.