Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 04
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 04 Oct 08:30 - Thu 05 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 04 Oct 08:30 - Thu 05 Oct 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
  Event is fullJoin waiting list
 • 05
  Oct
  e-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 05 Oct 08:30 - Fri 06 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 05 Oct 08:30 - Fri 06 Oct 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 16
  Oct
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Mon 16 Oct 08:30 - Tue 17 Oct 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 16 Oct 08:30 - Tue 17 Oct 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 01
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 01 Nov 08:30 - Thu 02 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 01 Nov 08:30 - Thu 02 Nov 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 13
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Mon 13 Nov 08:30 - Tue 14 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 13 Nov 08:30 - Tue 14 Nov 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 29
  Nov
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Wed 29 Nov 08:30 - Thu 30 Nov 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 29 Nov 08:30 - Thu 30 Nov 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 14
  Dec
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 14 Dec 08:30 - Fri 15 Dec 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 14 Dec 08:30 - Fri 15 Dec 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 02
  Jan
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Tue 02 Jan 08:30 - Wed 03 Jan 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Tue 02 Jan 08:30 - Wed 03 Jan 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 11
  Jan
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 11 Jan 08:30 - Fri 12 Jan 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 11 Jan 08:30 - Fri 12 Jan 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 25
  Jan
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 25 Jan 08:30 - Fri 26 Jan 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 25 Jan 08:30 - Fri 26 Jan 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 08
  Feb
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 08 Feb 08:30 - Fri 09 Feb 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 08 Feb 08:30 - Fri 09 Feb 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
 • 22
  Feb
  Kombinert kurs med e-læring og praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring (Fullføres før praktiske øvelser på oppsatt dato)
  Thu 22 Feb 08:30 - Fri 23 Feb 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 22 Feb 08:30 - Fri 23 Feb 15:45
  Ålesund
  • kr19,215.00 incl. Tax
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, dekk

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Information in English

Advanced Safety Training refresher for deck officers – blended course incl. e-learning

Target group:
Ship officers, deck

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (2 days) is carried out at the course center.

Content:
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid
A-VI/4-2 Medical care

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Previously completed safety course must not be older than 5 years. If the course/certificate has expired, a 12-month sailing time with a valid course or certificate must be documented.