Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 07
  Mar
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 07 Mar 08:30 - Fri 08 Mar 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
  Event is fullJoin waiting list
 • 13
  Mar
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Wed 13 Mar 08:30 - Thu 14 Mar 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 21
  Mar
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 21 Mar 08:30 - Fri 22 Mar 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 04
  Apr
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 04 Apr 08:30 - Fri 05 Apr 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 18
  Apr
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 18 Apr 08:30 - Fri 19 Apr 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 02
  May
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 02 May 08:30 - Fri 03 May 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 15
  May
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Wed 15 May 08:30 - Thu 16 May 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 30
  May
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 30 May 08:30 - Fri 31 May 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 13
  Jun
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 13 Jun 08:30 - Fri 14 Jun 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
 • 27
  Jun
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 27 Jun 08:30 - Fri 28 Jun 15:45
  Ålesund
  • kr20,140.00 incl. Tax
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Skipsoffiserer, dekk

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Tidligere gjennomført sikkerhetskurs skal ikke være eldre enn 5 år.
Dersom kurset/sertifikatet er utgått, må du kunne dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer.

Information in English

Advanced Safety Training refresher for deck officers – blended course incl. e-learning

Target group:
Ship officers, deck

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (2 days) is carried out at the course center.

Content:
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid
A-VI/4-2 Medical care

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Previously completed safety course must not be older than 5 years. If the course/certificate has expired, a 12-month sailing time with a valid course or certificate must be documented.