Oppgraderingskurs for dekksoffiserer uten fartstid STCW (66 t.), med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 04
  Oct
  E-læring i kombinasjon med praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 04 Oct 08:30 CEST - Thu 05 Oct 15:45 CEST
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 04 Oct 08:30 - Thu 05 Oct 15:45
  Ålesund
  • Kr 25,830.00
 • 01
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Wed 01 Nov 08:30 CET - Thu 02 Nov 15:45 CET
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Wed 01 Nov 08:30 - Thu 02 Nov 15:45
  Ålesund
  • Kr 25,830.00
 • 29
  Nov
  E-læring i kombinasjon med praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Wed 29 Nov 08:30 - Thu 30 Nov 15:45
  Ålesund
  E-læring
  Wed 29 Nov 08:30 CET - Thu 30 Nov 15:45 CET
  Ålesund
  • Kr 25,830.00
 • 14
  Dec
  E-læring i kombinasjon med praktiske øvelser
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 14 Dec 08:30 CET - Fri 15 Dec 15:45 CET
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 14 Dec 08:30 - Fri 15 Dec 15:45
  Ålesund
  • Kr 25,830.00
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Dekksoffiserer som ikke opprettholder krav til fartstid (minimum 12 måneder aktiv fartstid siste fem år).

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
Deler av Grunnleggende sikkerhetsopplæring
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp
A-VI/4-2 Medisinsk behandling

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Information in English

Revalidation course for deck officers without documented seagoing time – blended course incl. e-learning

Target group:
Deck officers who do not maintain requirements for seagoing time

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (2 days) is carried out at the course center.

Content:
Parts of Basic Safety Training
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid
A-VI/4-2 Medical care

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2