Oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten fartstid STCW (66 t.), med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 14
  Dec
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 14 Dec 08:30 - Fri 15 Dec 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
 • 11
  Jan
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 11 Jan 08:30 - Fri 12 Jan 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
 • 08
  Feb
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 08 Feb 08:30 - Fri 09 Feb 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
 • 07
  Mar
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 07 Mar 08:30 - Fri 08 Mar 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
 • 18
  Apr
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 18 Apr 08:30 - Fri 19 Apr 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
 • 15
  May
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Wed 15 May 08:30 - Thu 16 May 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
 • 13
  Jun
  Kurs kombinert med e-læring
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  Praktiske øvelser
  Thu 13 Jun 08:30 - Fri 14 Jun 15:45
  Ålesund
  • kr25,830.00 incl. Tax
None of these dates work for you? Suggest another date & time
 

Description

Målgruppe:
Maskinoffiserer som ikke opprettholder krav til fartstid (minimum 12 måneder aktiv fartstid siste fem år).

NB!
Kurset er en kombinasjon av e-læring og praktiske øvelser. Teoridelen tas som e-læring og den praktiske delen (2 dager) gjennomføres ved kurssenter.

Innhold:
Deler av Grunnleggende sikkerhetsopplæring
A-VI/2-1 Redningsfarkoster
A-VI/3 Brannledelse
A-VI/4-1 Medisinsk førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Videregående sikkerhetsopplæring, STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1

Information in English

Revalidation course for engine officers without documented seagoing time - blended course incl. e-learning

Target group:
Engine officers who do not maintain requirements for seagoing time

NB!
The course is a combination of e-learning and practical exercises. The theory part is taken as e-learning and the practical part (3 days) is carried out at the course center.

Content:
Parts of Basic Safety Training
A-VI/2-1 Survival craft and rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid

Prerequisite:
Basic Safety Training, STCW table A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4
Advanced Safety Training, STCW table A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1