Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 15
  Mar
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 15 Mar 08:30 - Fri 15 Mar 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Fri 15 Mar 08:30 - Fri 15 Mar 15:45
  Ålesund
  • kr15,540.00 incl. Tax
 • 17
  Apr
  E-læring i kombinasjon med praksis
  FRØYA
  Session information
  Sessions
  Praktisk prøve
  Wed 17 Apr 09:00 - Wed 17 Apr 17:00
  FRØYA
  • kr15,520.00 incl. Tax
 • 22
  Apr
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Mon 22 Apr 08:30 - Mon 22 Apr 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Mon 22 Apr 08:30 - Mon 22 Apr 15:45
  Ålesund
  • kr15,520.00 incl. Tax
 • 24
  May
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Fri 24 May 08:30 - Fri 24 May 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Fri 24 May 08:30 - Fri 24 May 15:45
  Ålesund
  • kr15,520.00 incl. Tax
 • 27
  Jun
  E-læring i kombinasjon med praksis
  Ålesund
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 27 Jun 08:30 - Thu 27 Jun 15:45
  Ålesund
  Praktiske øvelser
  Thu 27 Jun 08:30 - Thu 27 Jun 15:45
  Ålesund
  • kr15,520.00 incl. Tax
 

Description

Målgruppe:
Sjøfolk som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

Innhold:
Emnene tar utgangspunkt i STCW-konvensjonens regel VI, Avsnitt A-VI/1 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4, men innhold og omfang er tilpasset til skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre.

STCW A-VI/1-1 Personlige redningsteknikker
STCW A-VI/1-2 Forebyggende brannvern og brannslukking
STCW A-VI/1-3 Grunnleggende førstehjelp
STCW A-VI/1-4 Personlig sikkerhet og omsorg for menneskeliv og miljø

Krav til forkunnskap:
Ingen