Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip oppdatering, med e-læring

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

 • 04
  May
  E-læring i kombinasjon med praksis
  FRØYA
  Session information
  Sessions
  E-læring
  Thu 04 May 09:00 CEST - Thu 04 May 17:00 CEST
  Frøya
  Praktiske øvelser
  Thu 04 May 09:00 - Thu 04 May 17:00
  FRØYA
  • Kr 7,140.00
 

Description

Målgruppe:
Personell som skal oppdatere sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip og som skal tjenestegjøre på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre. Kurset har en oppdateringssyklus på 5 år.

Innhold:
Personlige redningsteknikker
Forebyggende brannvern og brannslukking
Grunnleggende førstehjelp

Krav til forkunnskap:
Gjennomført kurs i sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip eller annen godkjent sikkerhetsopplæring.
Hvis kompetansen er utgått, må det dokumenteres 12 måneders fartstid med gyldig ferdighetssertifikat eller kurs. Fartstiden beregnes 5 år tilbake fra oppstartdato på nytt kurs.