Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Førere av truck, masseforflytningsmaskiner og kraner.

Innhold:
Lover og forskrifter
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
Ytre miljø
Sikkerhetsbestemmelser
Farlig gods, merking og håndtering

Krav til forkunnskap:
Ingen