ASK eLearning tilbyr D6

Vårt søster-selskap ASK eLearning tilbyr opplæring til kompetansesertifikatet Dekksoffiser klasse 6. Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte, på denne måten vet man hva det er forventet man skal lære gjennom hele kurset.

Underveis i e-læringsdelen blir det arrangert to obligatoriske samlinger via nett (teams) for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.

Den praktiske delen av kurset og eksamen tilbys på avtalt lokasjon med kundens arbeidsbåt eller hos vår samarbeidspartner Sikkerhetssenteret i Måløy (SIM).

Denne innovative metoden å tilby kurs på har flere fordeler; man sparer kostnader på reise og opphold, reduserer antall dager ved kurssenter og tap av fritid. Kursdeltakerne tar e-læringsdelen på egenhånd, enten hjemme eller annet passende sted. Ved tradisjonelt kurs tar man kompetansesertifikatet over 16 dager. Med digital undervisning trenger man kun å møte fysisk for praktiske øvelser, praktisk prøve og eksamen, til sammen fem dager.

ASK eLearning gjennomfører også praktiske prøver for de som kun trenger å gjennomføre det for å få utstedt D6-sertifikatet.
De har i tillegg utviklet et oppfriskningskurs som kan tas som e-læring før en skal gjennomføre praktisk prøve.

Hvis man skal være skipsfører på lasteskip med lengde under 24 meter som skal delta i ankerhåndtering og slep eller løfteoperasjoner, er det også kommet andre tilleggskrav. Men trenger da fra 1.januar 2024 kurs i ankerhåndtering og slep og/eller løfteoperasjoner. Begge disse kursene blir tilgjengelige som e-læringskurs på nettsiden til ASK eLearning. 

Les mer ASK eLearning og D6 her.

ASK elearning D6