Kvalitetsleder

>>>

ASK Gruppen består av ASK Safety, ASK eLearning og ASK Safety Inc. Vi gjennomfører opplæring og trening for tusenvis av deltakere i Norge og på lokasjoner world-wide innen maritim virksomhet, havbruksnæring, olje- og gassindustri og landbasert industri.

Ønsker du å jobbe som kvalitetsleder i et spennende selskap i vekst? ASK Gruppen søker deg som brenner for HSEQ og fagkvalitet.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for kvalitetsstyringssystemet i ASK Gruppen og sørge for at systemet er i samsvar med våre mål og de lover og krav som ASK må etterleve
 • Sørge for at fagmateriell som blir benyttet til undervisning i klasserom og digitalt til enhver tid er oppdatert iht. nasjonale og internasjonale fagplaner
 • Være en pådriver for at medarbeidere etterlever styringssystemet og bidrar til avviksrapportering og HMS arbeid
 • Lede gjennomføring av sertifisering iht. ISO 9001 og andre sertifiseringer gjeldende for selskapene i ASK Gruppen
 • Ha kontakt med myndigheter, akkrediterings- og sertifiseringsorganer i HMS og kvalitetsrelaterte saker
 • Revisjoner, vernerunder, avvikshåndtering, risikostyring, bærekraft og beredskapsplaner

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Erfaring med oppbygging og vedlikehold av kvalitetssystemer fra relevant bransje
 • God kjennskap og erfaring med ISO 9001, 14001, 45001, 27001
 • Relevant utdanning
 • Gode skriftlige egenskaper på norsk og engelsk
 • Systemforståelse og erfaring med digitale verktøy
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig
 • Selvstendig, initiativrik og løsningsorientert

Er dette deg?

Søknadsfrist 18.09.2023. Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål rundt stillingen rettes til Ole Anders Dyb på e-post ole@ask-safety.net eller telefon 951 43 252.

Søknad og CV sendes til ole@ask-safety.net

Finn-kode: 317288130